Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường Kim Mã vào Lăng viếng Bác Hồ

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (10/5/1890 -19/5/2022), sáng 14/5/2022, Đoàn đại biểu Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường Kim Mã đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác Hồ.
content:

Dự lễ viếng có đồng chí Lương Tuấn Dũng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Vũ Khắc Thắng Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lê Hương Giang Chủ tịch UBMTTQ phường; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Trưởng, Phó các Đoàn thể CTXH - Đoàn thể XH phường; Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ; Tổ trưởng, Tổ phó dân phố, các chi hội Đoàn thể (Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) và Nhân dân phường Kim cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu Phường bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước ta vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.