Hội LHPN phường Kim Mã ra quân đảm bảo TTATGT – TTĐT - VSMT Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Thực hiện Kế hoạch số 24 ngày 21/4/2022 của Ban chỉ đạo 197 phường. Hôm nay ngày 25/4/2022, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội LHPN phường Kim Mã phối hợp với UBND – Ban chỉ đạo 197, Tổ chức Lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022 trên địa bàn phường.
content: