SEA Games 31 với tinh thần "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn"

Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31 "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" truyền tải thông điệp tới Chính phủ, người dân các quốc gia Đông Nam Á cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng ASEAN hùng cường.
content:

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam, cho tới thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đều được ban tổ chức, các đơn vị liên quan gấp rút triển khai, thực hiện, nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền cho Đại hội cũng hết sức được chú trọng.